pátek 20. července 2018

Šrámkův Písek vnadí na S. M. A. D. Díl čtvrtý: P. L.!


A po týdnu jsme zase zpět, s naším seriálem, jenž představuje letošní lektorskou skvadru divadelních dílen Šrámkova Písku, neboli Setkání mladých divadelníků, čili S.M.A.D.  
¨
A kde a kdy že se tato oblíbená kratochvíle koná? Přece v Jeseníků bráně, půvabném městě Šumperku, ve dnech 17.–26. srpna 2018.

Dnešní pokračování budiž věnováno jednomu z největších veteránů šumperské historie, co se počtu vedených dílen týče, a muže mnoha profesí, jenž si již stihl vybudovat početnou základnu Česko-Slovenského přívrženstva. Ano, ani letošní S.M.A.D. nebude ochuzen o přítomnost


Patrika Lančariče!


Náruživý vypravěč mnoha neuvěřitelných, leč většinou pravdivých příběhů je sice absolventem oboru divadelní režie na bratislavské VŠMU, nicméně jeho profesní záběr je mnohem širší: postupně jako režisér pronikl na pole filmu hraného i dokumentu, kde se prosadil rovněž i coby scénárista. Spolupracoval také s rozhlasem a televizí, a cizí mu samozřejmě není ani činnost pedagogická. Je rovněž náruživým hudebníkem, mimo jiné i v post rockové skupině Braigel. S oblibou se v roli porotce účastní přehlídek amatérského divadla. 

Byl uměleckým šéfem činohry Státního divadla v Košicích, a během své bohaté kariéry spolupracoval s mnoha divadelními subjekty nejrůznějšího charakteru nejen na Slovensku (Slovenské Národní divadlo, Divadlo Astorka Korzo ´90, Slovenské divadlo Martin aj.), v ČR (Městské divadlo Zlín, Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadlo Disk aj.) ale i v zahraničí (mj. Německo, Estonsko, Litva, Norsko, Polsko, Anglie, Holandsko, Portugalsko, Švýcarsko).

V současné době zastává funkci uměleckého šéfa souboru Městského divadla Zlín.


Inscenační tvorba Patrika Lančariče je typická především pečlivou preprodukční přípravou: akcentem na sběr informací a jejich následné rešerše a na ně přímo navazující komplexní analýzu předlohy inscenace. Orientuje se na moderní, kultivovanou činohru v bezprostřední souvislosti s promyšleným hudebním plánem inscenačního projektu, a častými přesahy směrem k dokumentárnímu divadlu. Má slabost pro divadelní zkratku, osobnostní herectví i silné ženské hrdinky.

A jaká bude letošní Patrikova dílna, určená hercům, režisérům a dramaturgům začínajícím i pokročilým?

Třída G – HAMLET V KAŽDÉM Z NÁS

3D analýza hry (to jest analýza v prostoru a čase)

Pohlaví nerozhoduje, dílna je stejně vhodná pro muže i ženy. 

Shakespearův Hamlet dodnes s neúprosnou přesností zrcadlí  řadu věčně aktuálních témat i kompletní repertoár zákulisních bojů o moc: intriky, pokusy o likvidaci svědků, politické vraždy, odposlechy, manipulaci a lež jako ústřední pracovní metodu. Hamletovy životní hodnoty jsou sice opačné, ale všudypřítomné zlo, které jej obklopuje a dusí, staví Prince Dánského před základní existenciální dilema: zda být, či nebýt. Dnes zní Hamletův hlas opět s mimořádnou naléhavostí. Na jeho otázku si ale každý nakonec musíme odpovědět sami.

Třída bude zaměřena na komplexní rozbor světoznámé Shakespearovy tragédie a jeho následné jevištní ztvárnění. Budeme se přirozeně věnovat i herecké práci na vybraných situacích ze hry.

Úkoly pro frekventanty/tky:

Přečíst si Shakespearovu hru Hamlet v libovolném překladu, a přivést si sebou překlady Hamleta od Martina Hilského, Jiřího Joska a jiné, v případě účastnic a účastníků ze SR pak překlady L´ubomíra Feldeka, Zory Jesenské a jiné.

Nezapomeňte: 

Dílnu pořádají NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperka.

Co S.M.A.D. 2018 nabízí?

osm dní intenzivní práce pod vedením lektora z řad divadelních profesionálů.
- zaměření na praktické využití zkušeností v další práci ve vlastních souborech.
- možnost osobního rozvoje.
- otevření okrajovým divadelním oborům.
- směřování k závěrečné prezentaci.
- rodinnou atmosféru.
- česko-slovenský kontext.
- specifické prostředí města Šumperka.
- práci v prostorách šumperského divadla a exteriérech města.


KURZOVNÉ: 

2 700 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osoby na pokoji) – doprava a strava za vlastní.
1 600 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže ve spacáku a na vlastní karimatce) – doprava a strava na vlastní náklady. Jen po ústní dohodě s A. C., počet míst je omezen.
1 000 Kč (kurzovné, bez ubytování - vhodné pro místní či ty, kteří mají možnost bydle v Šumperku u známých) - doprava a strava za vlastní. Přihlášku do kurzu naleznete zde:

Vyplněnou přihlášku na SMAD 2018 následně zašlete Aleně Crhové e-mailem na adresu crhova@nipos-mk.cz.

Nejpozději do 31. července 2018

V díle příštím si představíme:
Mirka Ondru


a

Lukáše Riegera!


Žádné komentáře:

Okomentovat