pondělí 28. května 2018

překvapivě souhrnná glosa: angažované divadlo 2018

Je zajímavé, jak se na Šrámkově písku, kde bývá nějakých 12 inscenací, skoro každý rok vyloupne něco jako tematický proud, možná spíš jen tematická (někdy spíš esteticko-tematická) inklinace, která se netýká všech inscenací, ale obvykle nějak zřetelně vystupuje z pozadí.

Když člověk uváží, že na Šrámkův Písek se inscenace naprosto nevybírají podle tematického klíče (na nižších přehlídkách se nedoporučují podle tématu, ani programová rada nemívá stanovený žádný „rok přírody“ nebo „rok automobilismu“ nebo podobně), a přesto se ty tematické inklinace nějak zřetelně vyloupnou, je to něco až skoro podezřelého; raději nepíši „tajemného“, abych nebyl podezřelý z okultismu.

A dalším překvapivým pozorováním jsou změny tematických inklinací z roku na rok. Možná by zasluhovaly seriózní sociologický rozbor. V jednom z nedávných ročníků (nepamatuji si konkrétně, v kterém) jsem například rozeznal zřetelnou tematickou inklinaci k surrealismu (s nadhledem nebo bez, různě kombinovanému s jinými přístupy, ale byl tam). V jiném ročníku zase tělesnost (včetně nahoty, náročných fyzických výkonů, komunikace tělem, ...). V jiném z ročníků zase intelektualismus (sklon vkládat do divadla složité úvahy, teorie, formulovat a testovat hypotézy, ...).

A letos pro mě byla jasnou tematickou linkou angažovanost. Angažovanost se svými půvaby i nectnostmi. Půvabem je například starost o okolí, komunitu, společnost, ... Nevýhodou je například nutnost určitých uměleckých/estetických kompromisů. Jako lehce militantní estét, jímž jsem, bych mohl i bědovat, ale jsem překvapivě naopak rád.

Asi si cením určité aktivizace tvůrců jako reakce na vzmáhající se apatii v jejich okolí. A jsem vděčný za to, že podle mého vnímání se většina té angažovanosti realizuje estetickými cestami.
Angažovanost byla nepochybná minimálně v těchto 5 projektech (z celkových 11): War in progress, RUR?, Domeček za hranicí slušnosti, Prasečinky, H(S)rát duhu. Nádech angažovanosti jsem ucítil i v těchto projektech: Rösnerovo oko, Prostory I. Tak to už je nadpoloviční většina, že!

K čemu bude Písek tematicky inklinovat za rok?

Žádné komentáře:

Okomentovat