sobota 27. května 2017

Barbora Haplová: Rozvodněná Ganga

Konečně můžu říct: „já tu Vernisáž znám“. Četla jsem ji a viděla několikrát. Přesto to byla moje první Vernisáž obsahující „rozvodněnou Gangu“. Byla jsem mile překvapena lehkostí, se kterou tvůrci text upravili. Je to radost, když si člověk může spojit situaci se svojí vlastní zkušeností. Obzvlášť pokud se týká ne příliš dobrých přátel a jejich nátlakové prezentace vlastního štěstí. Fotky z Indie, nákup nábytku z dřevěného masívu i fetiš gramofonových desek. Tyto momenty ke mně promlouvají hlavně jako ke členovi určité sociální skupiny, která všem těmto věcem holduje. Abych byla úplně upřímná, mám všechny tři vyjmenované věci ráda a dokonce si v řádu týdnů dokážu naprosto přesně vybavit situace, ve kterých jsem je sama obdivovala.

Právě proto je pro mě podnětné sledovat, jak se tyto předměty lehce stávají nástroji manipulace, skrytého ponižování, jak se s nimi zachází jako s nutnými atributy kvalitního života, který jedině stojí za to žít. Nemůže být překvapením, že v tomto kontextu se pro mě stává Havlova hra mnohem přesnější. Mnohem víc než pokud sleduji situaci lidí, kteří jsou pro mě až příliš snadno kategorizovatelní jako nesnesitelní snobové. Samozřejmě ona nesnesitelnost tu zůstává, jen se prolíná se současnějšími reáliemi. Ve smyslu mého vlastního pozorování života je proto Vernisáž GT Hlinska obohacující.

Naopak mne často popichovaly prostorové vztahy postav. Možná, že část tohoto problému byla způsobena velkým stolem, který byl dlouho mezi dvojicí a Bedřichem. Někdy jsem podléhala dojmu, že na Bedřicha jejich hra vůbec nepůsobí a že ji hrají opravdu jenom sami pro sebe. Stejně tak pro mě pozbýval smyslu Bedřichův odchod, kdy se mu do cesty nepostaví ani jediná překážka. Chápu, že do určité míry spočívá manipulace páru ve slovech, ovšem pak pro mě nebyla tato slova dostatečně rafinovaně podaná k tomu, aby sama o sobě Bedřicha ovládla.

Obdobně jsem byla trochu zklamána prostorovým a výtvarným zpracováním. Minimálně ve směru kostýmů by se zde nabízela široká škála řešení. Toto specifické snobství by se přeci dalo vyjádřit různými způsoby, které by jistě inscenaci obohatily. Věra s Michalem můžou být zastánci udržitelné módy. Nebo jejich oblečení může být naopak trhlinou v jejich pečlivě vybudovaném představení. Mohli by být nad módu také naprosto povzneseni. Dokázala bych přijmout tato a určitě i mnohá další řešení, která by situaci podtrhla nebo ji „tak nějak rozmotala.“


Žádné komentáře:

Okomentovat