neděle 28. května 2017

Barbora Haplová: facka, facka, pusa, pusa

Přiznám se hned v první větě a dobrovolně k tomu, že divadlo poezie je mimo mojí „krabici“. Pokud čtu poezii, dávkuju si ji téměř po kapkách. Proto je pro mě obtížné věnovat pozornost byť jen půl hodiny souvislému pásmu básní, ačkoli v případě v souboru ChoseMína a jeho díle DeMono mi přijde přiléhavější slovo „tok“ než „pásmo“. Na druhou stranu, pokud nejsem zvyklá tento typ divadla interpretovat, musím k němu nutně přistupovat s jakousi nepředpojatostí, jako nepopsaný list. Následující myšlenky se na můj čistě bílý list zapsaly.

Vnímala jsem silnou emocionálnost představení, které mnohokrát, s různými textovými nuancemi, pojednává o lásce muže a ženy. Jejich láska může být skrytá, mučivá, nenaplněná, a když už je naplněná, stane se až zhoubně závislou a intenzivní. Téma obecně hodné velké tragédie. Bohužel jsem ale byla konfrontovaná s více či méně doslovným vyjádřením téhož. Řeč, hudba i pohyb na jevišti mě utvrzovaly ve stejné ideji, kterou jsem získala hned na začátku. Poté jsem si připadala téměř znásilňovaná k tomu, abych procítila emoce obsažené v samotném textu co nejsilněji.


Na druhou stranu, kdo kdy prožil podobnou sílu citu, kterou nám autoři předkládali, musí snad ocenit upřímnost a ryzost, se kterou byl text napsán i interpretován. Taková intenzita je bolestivá. Bohužel byla bolestivá i na jevišti. Z hlediska divadelního jsem vnímala, že tato emocionální plnost nemůže trvat dlouho. Funguje mnohem lépe na menším prostoru, který je vyvážen něčím úplně jiným, co poskytuje kontext nebo protipól, lidově řečeno nádech. Tato rozrůzněnost mi právě chyběla. Plynutí od někud někam a vývoj, ať už jakkoli naznačený, jsou pro mě klíčové. Proto pro mne sdělení celého pásma zůstalo ve schématu, které by se dalo vyjádřit závěrečným gestem: pusa, pusa, facka, facka. 

Žádné komentáře:

Okomentovat